четвер, 17 березня 2022 р.

Шановні колеги-освітяни!

          Сьогодні в умовах воєнного стану нашої країни надскладним випробуванням для більшості закладів вищої освіти є  організація і продовження навчання студентів.

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради  пропонує потурбуватися про Ваших студентів та забезпечити продовження їх навчання у межах нашого закладу на термін воєнних дій.  Згідно з переліками ліцензованих та здійснюваних освітніх програм за різними спеціальностями двох факультетів академії запрошуємо студентів (внутрішньо переміщених осіб) для продовження навчання на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти. Студенти навчатимуться в Хортицькій національній академії на умовах внутрішньої мобільності та отримають відповідно академічну довідку про результати навчання, які враховуються в індивідуальному навчальному плані студента. Кожен студент гарантовано отримає соціальний пакет: навчання за регіональним замовленням, стипендію як внутрішньо переміщені громадяни України, проживання у гуртожитку академії, можливість отримувати повноцінну медико-реабілітаційну допомогу: психологічну, фізичну та соціальну. Оскільки  головним завданням Хортицької національної академії є не тільки освітня, а й реабілітаційна функція.

Для абітурієнтів вступної кампанії 2022 Хортицької національної академії з числа внутрішньо переміщених осіб за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти  буде застосована спрощена процедура вступу.

           Більш детальну інформацію для студентів з числа внутрішньо переміщених громадян України можна знайти на сайті Хортицької національної академії .

Перелік освітніх ступенів та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання

Бакалавр


Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Код Назва Код Назва
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта
01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта Логопедія
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
02

Культура і       мистецтво

022 Дизайн Дизайн графічний
Дизайн одягу
Медіадизайн
Перукарське мистецтво та декоративна косметика
02

Культура і        мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Декоративне мистецтво
05

Соціальні та  поведінкові         науки

053 Психологія Практична психологія
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
20 Аграрні науки та  продовольство 206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство
22 Охорона здоров’я 231 Фізична терапія, ерготерапія
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)
Фізична терапія, ерготерапія
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка
24 Сфера обслуговування 242 Туризм

Лікувально-реабілітаційний  та оздоровчий туризм

Магістр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Код Назва Код Назва
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта
01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта Логопедія.
Психокорекційна педагогіка та психологія
05

Соціальні та  поведінкові         науки

053 Психологія Реабілітаційна психологія
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент у сфері послуг
22 Охорона здоров’я 231 Фізична терапія, ерготерапія
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)
Фізична терапія
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка
24 Сфера обслуговування 242 Туризм

Рекреаційний туризм


Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання), старші курси на вакантні місця освітнього рівня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра


Споріднені спеціальності/
Інші спеціальності

Спеціальності ОР
 бакалавр
Спеціалізація
(освітня програма)
Спеціальності галузі знань
 01 Освіта/
Педагогіка
Інші спеціальності

013 Початкова освіта

Початкова освіта
Спеціальності галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 Інші спеціальності

016
Спеціальна освіта

Логопедія
Спеціальності галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Інші спеціальності

017
Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт
Спеціальності галузі знань 02 Культура і мистецтво  
Інші спеціальності

022
Дизайн

Медіадизайн
Спеціальності галузі знань 02 Культура і мистецтво, 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Інші спеціальності022
Дизайн
Графічний дизайн
Спеціальності галузі знань 02 Культура і мистецтво
Інші спеціальності

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація

Декоративне  
мистецтво
Спеціальності галузі знань 02 Культура і мистецтво, 014.12 Середня освіта (Образотворче   мистецтво  )
 Інші спеціальності

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація

Декоративне
мистецтво
Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Інші спеціальності

053 Психологія

Практична
психологія
Спеціальності галузі знань 07
Інші спеціальності
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
Інші спеціальності галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство
Інші спеціальності

206 Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я

Інші спеціальності

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія
Спеціальності галузі знань 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна
педагогіка
Спеціальності галузі знань 24 Сфера обслуговування 
Інші спеціальності 

242
 Туризм
Лікувально-   реабіліт аційний та оздоровчий      туризм